İnternet sitemizde çerez kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi için (Çerez Politikası'nı) inceleyiniz.
Devam Etmeniz halinde çerez kullanımına izin verdiğinizi kabul edeceğiz.
Devam

Tedarik Zinciri Politikası

 

Amaç ve Kapsam


Tat Gıda Sanayi A.Ş. (bundan sonra “Tat Gıda” olarak anılacaktır), Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesini imzalayan Koç Topluluğu’nun bir parçası olarak, benimsediği sorumlu iş pratiklerinin iş ortakları tarafından da uygulanmasını beklemektedir. Bu kapsamda hazırladığı Tat Gıda Tedarik Zinciri Politikası’nda (bundan sonra “Politika” olarak anılacaktır), tedarikçilerinin uymasını beklediği yasal,  sosyal, çevresel ve etik sorumlulukları tanımlamaktadır.

 


Tat Gıda, tüm tedarikçilerinin uluslararası ve ulusal düzeyde kabul gören dürüstlük, saygınlık, şeffaflık, etik davranış ile yasalara uyumu temel alan aşağıdaki Politika ilkelerine uygun hareket etmesini beklemektedir.

 


Politika ilkelerinin belirlenmesinde, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Temel Sözleşmeleri ve ulusal yasalar temel alınmıştır.       

 


Çalışma Koşulları • Zorla veya zorunlu tutarak çalıştırma uygulaması kesinlikle bulunmamalıdır.
 • İşe alım, terfi, tazminat, iş sonlandırma dahil çalışma ortamında hiçbir şekilde ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, din, mezhep, fiziksel kapasite, hamilelik ve benzeri nedenlere dayanarak ayrımcılık yapılmamalıdır.
 • Tedarikçi, tacizin hiçbir formuna izin vermemeli, bu tür davranışlara kesinlikle tolerans göstermemelidir.
 • Yerel kanunlarda daha yüksek bir yaş sınırı belirtilmediği sürece zorunlu eğitimini tamamlamamış ve 15 yaş altında bulunan (Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 138 No’lu Sözleşme’de belirtilen koşullar hariç) hiç kimse istihdam edilmemelidir. Asgari çalışma yaşından büyük, 18 yaşından küçük çalışanlar gelişimlerini etkileyebilecek tehlike teşkil eden işlerde ve eğitimlerini engelleyebilecek saatlerde çalıştırılmamalıdır.
 • Tedarikçi, çalışanlarının sendikal ve toplu iş sözleşmesi hakkına saygılı olmalıdır.
 • Hukuka aykırı disiplin uygulamaları bulunmamalıdır. 
 • Tedarikçilerin çalışanlarına sağladığı ücret, çalışma saatleri, fazla mesai, izinler ve yan haklar adil ve mevzuata uygun olmalıdır.
 • Tedarikçi, tüm operasyonlarında çalışanlarının sağlığı ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Çalışan sağlığına olumsuz etkisi olabilecek unsurların ortadan kaldırılması ve kazalara karşı önlemler sistematik bir şekilde alınmalı, tüm çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitimler düzenli olarak verilmelidir.
 •  

  Etik Kurallar

 

 • Tedarikçi tüm operasyonlarını rekabet ile ilgili mevzuata uygun şekilde yürütmelidir. Rekabetin söz konusu olduğu alanlarda fiyat sabitleme ve ihaleye fesat karıştırma gibi uygulamalardan kaçınmalıdır.
 • Tedarikçi herhangi bir kuruluşa veya bireye iş kolaylaştırma amacıyla rüşvet, ödeme veya hediye vermemeli, teklif etmemeli veya bunları kabul etmemelidir.
 • Tedarikçi, çıkar çatışması yaratan veya yaratabilecek eylemlerden kaçınmalıdır.
 • Tedarikçi, mali ve ticari sırlar dahil olmak üzere  gizlilik çerçevesinde paylaşılan tüm bilgilerin korunmasını ve gizliliğini sağlamakla yükümlüdür. Tedarikçi, iş ortaklarına ait hiçbir gizli bilgiyi iş ortağının izni olmadan üçüncü şahıslara iletmemelidir.

 


Çevresel Sorumluluk • Tedarikçi, operasyonlarında  çevresel mevzuata uygun şekilde faaliyet göstermeli ve çevre mevzuatına uyumunu düzenli takip etmelidir.
 • Tedarikçi, operasyonlarının iklim değişikliği de dahil olmak üzere tüm çevresel etkilerini en aza indirmek için çevre yönetimini ve uygulamalarını sürekli geliştirmelidir. 
adInteractive