İnternet sitemizde çerez kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi için (Çerez Politikası'nı) inceleyiniz.
Devam Etmeniz halinde çerez kullanımına izin verdiğinizi kabul edeceğiz.
Devam

Çevresel Duyarlılığımız

 

Tat Gıda’nın üç üretim tesisinin ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ,ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi  ve ISO 14064 Sera Gazı Belgelendirme sertifikasına sahiptir. Mustafakemalpaşa, Karacabey ve Torbalı işletmelerimizin Sıfır Atık Belgesi bulunmaktadır.


 

Sürekli iyileştirme vizyonumuz doğrultusunda, sistematik bir şekilde, sistem ve süreçlerimizdeki iyileşme alanları analiz edilerek öncelikli iyileştirme alanları tespit edilmektedir. Önceliklendirilen iyileşme alanları projelendirilerek, üretim sistemimizin yetkinliği ve rekabet gücü artırılmaktadır. Bu kapsamda sürekli iyileştirme programımız üç alt başlıkta yürütülmektedir:

1) “Toplam Üretken Yönetim” yaklaşımıyla, tüm işletme çalışanlarının dahil olduğu bir sürekli iyileştirme kültürü oluşturulmaktadır.

2) Teknik analiz gücünün artırılması doğrultusunda, mühendislerimiz için “Yalın Altı Sigma” eğitim ve proje programı yürütülmektedir.

3) Destek birimlerdeki ofis çalışanlarına yönelik olarak, “Yalın Süreç Projeleri” programıyla sürekli iyileştirme metodolojisinin tüm birimlerde sahiplenilmesi ve içselleştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmektedir.

Tüm bu programlarla, her yıl onbinlerce öneri ve binlerce projeyle sistem ve süreçlerimizin gelişimine hizmet edilmektedir. Çalışmalarımızda verimlilik, maliyet minimizasyonu, iş güvenliği ve işçi sağlığı, çevre konuları öncelikli olarak ele alınmaktadır. 


 

 

 

2014 (TL)

2015 (TL)

2016 (TL)

2017(TL)

2018(TL)

2019 (TL)

2020 (TL)

Çevre Yatırım
ve Harcamaları

1.425.332 ₺

2.012.272 ₺

1.778.761 ₺

1.152.392 ₺

3.161.252 ₺

3.039.765 ₺

5.788.306 ₺

 

 

 Karbon ve Enerji Yönetimi

 

Sera gazı salımlarını azaltmak için öncelikle operasyonlarımızdan kaynaklanan salınımları ölçüyor ve izliyoruz. “Toplam Üretken Yönetim” projesinin de katkısıyla işletmeler genelinde hava kaçakları kontrollerinin yapılarak basınçlı hava hat revizyonu ve atıksu arıtma tesisinde optimizasyonun sağlanması, soğutma suları ve blöf-kondens suların teknolijiye uyumlu ekipmanlar kullanılması, sistemlerin birbirleri ile senkronizasyonu sağlanarak çalışma durumları optime edilmiştir. Tüm ekipmanların bakımlarının yapılabilmesi için haftalık bakım programları tek güne alınarak enerji tasarrufu sağlanmıştır. Bunlar gibi çok çeşitli projelerle fabrikalarımızın enerji tüketiminde 3379 MWh azaltım gerçekleştirdik ve yaklaşık 1.020.400 TL maliyet tasarrufu sağladık. 2020 yılında Tat Gıda işletmelerinde yapılan enerji tasarrufları sonucunda yaklaşık 15 bin GJ tasarruf sağlanmış olup yaklaşık 1.304 ton eşdeğer CO2 salınımı düşürülmüştür.

 

 

Sera gazı Salımları*

 2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Kapsam 1 (ton CO2e)

 37.750

39.787

41.815

41.006

33.328

38.411

42.003

Kapsam 2 (ton CO2e)

 22.953

24.539

25.145

25.807

22.222

22.142

13.640

Toplam (ton CO2e)

 60.703

63.846

66.961

66.814

55.550

60.552

55.644

Ton başına Karbon
Salımı(kg CO2e)

192

194

207

187

155

251

216

*Karbon Salımı Hesaplamalarında Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik esas alınmıştır. Çevrim katsayısı ve emisyon faktörü için Sera Gazı İzleme Planı Tebliği – Ek-5’ de doğalgaz için verilen değerler kullanılmıştır. Doğalgaz için kapsam 1 hesaplama faktörleri NKD: 48,81 GJ/ ton, Emisyon Faktörü 56,04 TCO2/TJ ve karbon oksidasyon katsayısı 1 (Sera Gazı İzleme Planı Tebliği – Ek-4) olarak alınmıştır. Şebeke emisyon faktörü Türkiye Elektrik İletim A.Ş.’nin (TEİAŞ) 2014 yılı verileri kullanılarak hesaplanmıştır.

 

Hava Salımları(kg) 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

NOx

7.839.154

6.974.150

2.309.776

2.290.212

3.801.732

3.753.972

37.225

SOx

5.394.311

4.791.819

3.030.452

3.033.475

4.589.904

4.587.257

1983

PM (Parçacıklı madde)

151.669

135.155

165.544

162.206

213.260

214.006

2007

 

 

Su ve Atık Su (Su Emisyonu) Yönetimi

 

Su kaynaklarının korunmasına operasyonlarımızda su tüketimini düşürme çalışmaları ile katkıda bulunuyoruz. 2020 yılında Torbalı işletmesinde Su Çevrim ve Soğutma Tünelleri Projesi kapsamında yeni tesisatlar ile birlikte 5/1 ve 1/1 soğutma tünelleri giriş ve çıkış suları sıcaklık kontrolleri sağlanarak blöf su ve taze su alımı sıfırlanarak, sistem sonsuz çevrim içine alınmıştır. Bu sayede işletmede 314.976 m3/yıllık tasarruf sağlanmıştır. Karacabey işletmesinde blower havuzu, kutu soğutma, domates ayıklama, domates dağıtma, diced hattı domates giriş konveyör beslemesinde yapılan su tasarruf projeleri sayesinde yaklaşık 266.000 m3/yıl tasarruf sağlanmıştır. Mustafakemalpaşa işletmesinde bezelye dolum hatları, RO hattı, Kum filtreleri, çöktürme havuzu su kullanımı iyileştirme projeleri ve soğutma kulesi tünelindeki optimizasyon ile toplam yaklaşık 380.000 m3/yıllık tasarruf sağlanmıştır. Tüm tesislerimizdeki çeşitli projelerle toplam 960.976 m3/yıl geri kazanım gerçekleştirerek toplam tüketimimizin %25’i oranında suyu tekrar kullandık.

 

  

 

 Su ve Atık su Miktarı

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 Su tüketimi (bin m3)

5.391

4.138

4.915

4.945

5.350

4.006

3.935

3.877

 Ton başına su tüketimi(m3)

17

13

15

15

15

15

16

15

 Atık su miktarı (bin m3)

4.834

4.199

4.688

3.796

3.488

2.302

3.530

3.551

 

Atık ve Ambalaj Yönetimi

Atıkların kaynağında oluşumunu önleyerek azaltmayı, geri dönüşümü ve tekrar kullanılan atık oranını arttırmayı bu alandaki ana ilkelerimiz olarak benimsiyoruz. Ayrıca Konserve işletmelerimizde üretim faaliyeti sonucu açığa çıkan organik atıklarımızı (domates/bezelye üzerindeki yaprak, dal vb. atıklar) lisanslı firmalara göndererek organik atıklarımızın biyogaz tesislerinde işlenerek yenilenebilir enerjiye dönüştürülmesine katkı sağlayarak, sera gazı miktarımızı azaltıyoruz. 

 

 

 Atıklar (ton)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 Tehlikeli

24,279

35,461

25,899

339,49

29,320

14,306

22,298

21,496

 Geri Dönüştürülen

8.254

1.593

1.594

3.043

3.970

4.050

3.998

3.978

 Katı atık sahasına gönderilen*
 (Cüruf Atıkları)

285,58

320

295,12

296,22

-**

-**

-**

-**

 Enerji amaçlı geri kazanım

142,8

291,2

481,48

734,34

1.175,34

1.408,26

3.022,58

8.721,94

*Cüruf atıkları dışında katı atık sahasına gönderilen atık miktarı ölçülmemektedir.

 

Tüm değer zincirini kapsayan bakış açısıyla ürünlerimizi kullanan tüketicilerimizin ayak izini azaltmayı da sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Bu doğrultuda bir ambalaj yönetimi  benimseyerek depozitolu ambalaj toplama sistemi uyguluyoruz.  Sistem çerçevesinde ambalajlarımızın geri dönüşümünü ve tekrar kullanımını sağlıyoruz. SEK1 süt işletmesinin bu uygulaması ile cam şişeleri ve palet, süt, ayran ve yoğurt kasaları toplanıp;  toplanan şişe, palet ve kasaların kullanıma uygun olması durumunda yıkama gerçekleştirerek tekrar kullanıldı, uygun olmayanların ise geri dönüşümü sağlandı. 2020 yılında kasaların %74’ü, paletlerin %79’unu cam şişelerin %58’ini depozitolu olarak topladık.

 

 

 

114.03.2021 tarihli özel durum açıklamamız ile süt ve süt ürünleri iş kolundaki varlık ve markamızın devrinin tamamlanarak Şirket'in süt ve süt ürünleri iş kolundaki üretim faaliyetleri sona ermiş olup, ana faaliyet konusu olan salça ve konserve ürünleri iş kolundaki üretim faaliyetleri ise devam edecektir.

 

 

 Biyoçeşitlilik

Biyoçeşitlilik, ekosistem hizmetleriyle birlikte bugünün ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve sağlıklı bir çevrede yaşayabilmek adına önem taşıyor. Başta tarım ve gıda sektörü olmak üzere tüm üretim süreçlerini etkileyen biyoçeşitlilik, hem ekonomik gelişime hem de insan sağlığına fayda sağlıyor. İklimin düzenlenmesi, su, hava ve toprak verimliliği, tozlaşma gibi tarımsal üretimin temel taşlarını oluşturan doğal süreçler biyoçeşitliliğe bağlı olarak gerçekleşiyor. Biyoçeşitlilik kaybı, ekosistem hizmetlerinin ciddi şekilde zarar görmesine neden oluyor, sosyal ve ekonomik açıdan kayıp yaratıyor.

Tat Gıda olarak gıda sektörünün ilk adımı olan tarımsal ve hayvansal üretimin biyoçeşitlilik üzerindeki etkilerinin bilincindeyiz. Faaliyet alanlarımız olan süt ve süt ürünleri1; domates ve sebze ürünlerin de biyoçeşitlilik üzerinde etkileri bulunuyor.  Bu nedenle biyoçeşitlilik stratejimizi;  etkilerimizi tespit edip değerlendirmek, önceliklendirmek, yönetmek, geliştirmek, izlemek gözden geçirmek ve raporlamak olarak kurguluyoruz. Bunu yaparken de uluslararası bir anlaşma olan Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’yle uyumlu (CBD) hazırlanan Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Stratejisi ve Eylem Planı (UBSEP) önceliklerine paralel bir yaklaşım geliştiriyoruz.

Doğal alanların endüstriyel tarım amaçlı kullanımı, yerli yabani bitki ve hayvan ırklarının genetik erozyona uğraması süt sektörünün aşırı otlanma sebebiyle arazi bozulumu; tarımsal üretimin ise kimyasal gübre ve ilaç kullanımı nedeniyle biyoçeşitlilik üzerinde olumsuz etkileri bulunuyor. Faaliyette bulunduğumuz sektördeki etkimizi azaltmak için biyoçeşitlilik koruma ve geliştirme çalışmaları yürüyoruz.

Bu çalışmalara öncelikle tesislerimizin bulunduğu alanlarda ekosistemi ve biyocesitliliği koruma faaliyetleriyle başlıyoruz. Mustafakemalpaşa, Karacabey ve Torbalı’daki tesislerimizin çevresindeki alanlarını koruyor ve geliştiriyoruz.

Bursa Mustafakemalpaşa’da yer alan Tat Konserve işletmesi çevresinde, çalışanlarımızın desteğiyle 25 dekarlık bir koru alanı oluşturduk. Çam, kestane, sedir, mavi ladin, köknar, selvi, çınar, dişbudak, erik, yeni dünya, palmiye ağaçlarının bulunduğu arazide, tesis açılışından önce yer alan ağaçlara yenilerini katarak koru alanını büyüttük. 2014 yılında gerçekleştirdiğimiz fidan dikimi projemizde Bursa Çevre Koruma Hizmetleri ile işbirliği yaptık. 2016 yılında 150 adet fidan diktik. Koru alanı, başta Anadolu sincabı (sciurus anomalus) olmak üzere birçok canlı türüne ev sahipliği yapıyor.

Mustafakemalpaşa Çevre Koruma Derneği ve Mustafakemalpaşa Belediyesi işbirliğiyle bölgede bulunan Anadolu sincabının korunması amacıyla 2016 yılında bir proje başlattık. Proje çerçevesinde doğal yaşam alanları risk altında olan Anadolu sincaplarının popülasyonunu korumak amacıyla kentleşme ve yol yapımı faaliyetlerinin olumsuz etkilerini azaltmak ve bölünen koru arazileri arasında sincaplara güvenli geçiş imkânı tanıyacak bir geçit alanı yapılmasını planladık. Projenin amaçlarından biri de sincap popülasyonunun izlenmesi ve geliştirilmesi olacaktır.

Diğer bir işletmemiz olan Torbalı tesisimiz çevresindeki 13 dekarlık arazide yetişen yeşil ve limon selvilerini koruyor ve geliştiriyoruz. Ziraat mühendislerinden oluşan gönüllü çalışanlarımız yaklaşık 1000  adet selvi fidanı dikerek ekosistemin gelişimine destek oldu.

Üretim yaptığımız bölgelerde biyoçeşitliliği korumanın yanı sıra, 1998 yılından beri yerel ticaret odalarının işbirliğiyle sözleşmeli olarak çalıştığımız çiftçilere yönelik eğitimler düzenliyoruz. Verdiğimiz eğitimlerle çiftçileri doğru tarım uygulamaları konusunda bilinçlendirmeyi, biyoçeşitliliği ve ekolojik dengeyi korumaya katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. 2012 yılından bugüne kadar Mustafakemalpaşa, Karacabey  ve Torbalı tesislerimizde 3.353 çiftçiye zararlılarla mücadelede kültürel önlemler, bitki hastalıkları, yabancı ve işgalci otlar, toprak işleme, bitki besleme, damla sulama, gübreleme, hasat konularında eğitim vererek çiftçilerin doğru tarım uygulamaları konusunda farkındalık kazanmasına destek olduk. Bu sayede, çiftçilerin, aşırı ve yanlış kimyasal ilaç kullanımının önüne geçerek, yerel ekosistemleri gözeten ve koruyan ilaçlama yöntemlerini benimsemesini sağlıyoruz. 2016 yılında, eğitim müfredatında yer alan ekolojik tarım uygulamalarını genişlettik. Ayrıca, eğitimlere ek olarak çiftçilere dağıtmak üzere iyi tarım uygulamalarıyla ilgili bilgilendirme amaçlı Çiftçi Bilinçlendirme Kitapçığı’nı hazırladık.

Eğitim verdiğimiz çiftçileri tarlada ziyaret ederek, verdiğimiz eğitimlerin etkinliğini sahada ölçüyoruz. Tarlada yaptığımız kontroller neticesinde, alınan hasadın sonucuna not veriyor ve Tarla Kontrol ve Çiftçi Yeterlilik Raporları hazırlıyoruz. Bu ziyaretler sırasında ilaçlama, sulama gibi konularda gerekli uyarıları yapıyor; ilaç ve ağır metal kalıntı değerlerini ölçüyoruz. Endüstriyel tarımda zararlılarla mücadele amaçlı kullanılan ilaçların, biyoçeşitliliğin gelişmesi ve türlerin devamı için büyük önem taşıyan arılar gibi polen taşıyıcı canlıları yok edici etkisi olabiliyor. Verdiğimiz eğitimler ve yaptığımız kontroller sayesinde, hem ürünleri tarladan rafa kadar izleyebiliyoruz hem de aşırı ilaç kullanımının yerel biyoçeşitlilik üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılmasını sağlıyoruz.

Tat Gıda olarak SEK1 Süt çatısı altında süt üreticilerine de aynı şekilde 2009 yılından beri besleme, sağım, inek sütünün yapısı, çiğ sütte hijyen ve süt hayvanlarında sıcaklık stresi ve alınabilecek tedbirler başlıkları altında eğitimler verdik. Verdiğimiz eğitimlerle bugüne kadar 2.520 kadar üreticiye ulaştık. Yem bitkisi ve biyoçeşitlilik başlığı altında süt üreticilerini yonca, mısır ve buğday silajı konularında da bilinçlendirmeyi amaçladık. Yem bitkisi ekimi ve açık arazide yemlenme yerel biyoçeşitliliğin azalmasına sebep olabilmektedir. Türkiye’de büyükbaş hayvanlar çoğunlukla meralarda yetiştirildiğinden arazi üzerinde önemli etkileri olmamaktadır. Süt üretiminin biyoçeşitlilik üzerindeki temel etkisi doğal alanların yem bitkisi ekimi için kullanımı nedeniyle bozulmasıdır. Verdiğimiz eğitimler aracılığıyla yem üreten çiftçilerin yanlış ekim uygulamalarıyla araziye kalıcı zarar vermesini önlemeyi ve yem bitkilerini yetiştirirken doğal yaşama zarar vermemek için dikkat etmeleri gereken noktaları paylaşmayı hedefledik. 

Tat Gıda olarak kurulduğumuz günden bu yana kesintisiz bir şekilde tüm paydaşlarımızı destekleyerek, üretim yaptığımız toprakları ve doğayı koruyarak sağlıklı ve lezzetli gıdaları tüketicilerimizle buluşturuyoruz. Sorumlu üretim anlayışımız, çevre ve sürdürülebilirlik çalışmalarımız ve tüm canlıların sağlığını ve güvenliğini ön planda tutan duyarlı yaklaşımımız doğrultusunda faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu doğrultuda hayvan refahının sağlanması adına, 2025 yılı sonuna kadar üretim sürecinde %100 kafessiz yumurta tedariğine geçmeyi hedefliyoruz.

 

 

 114.03.2021 tarihli özel durum açıklamamız ile süt ve süt ürünleri iş kolundaki varlık ve markamızın devrinin tamamlanarak Şirket'in süt ve süt ürünleri iş kolundaki üretim faaliyetleri sona ermiş olup, ana faaliyet konusu olan salça ve konserve ürünleri iş kolundaki üretim faaliyetleri ise devam edecektir.

 

 

 

 

adInteractive